Projekt dagar

Under dessa två projektdagar så har jag bestämt upplägget av boken och kommit igång med skrivandet! Boken kommer innehålla 5 olika kapitel:

-Vad innebär att ett djur är utrotningshotat

-Afrikanska elefanten

-Noshörningen (Trubbnoshörning och Spetsnoshörning)

-Flodhästen (Flodhäst och Dvärgflodhäst)

-Vad som händer i ett ekosystem om en växtätare skulle utrotas 

Under dessa dagar som jag har börjat skriva och fundera mer kring ämnet så har jag försökt att göra min frågeställning mindre och jag har äntligen kommit fram till en tillräckligt stor och intressant fråga; Vad skulle hända i ett ekosystem om en växtätare skulle utrotas? Denna frågeställning gör att informationen som jag lär mig från mina 5 arter är betydelsefull information för min slutprodukt.

Jag har under dessa två dagar börjat skriva i boken snabb fakta om  och jag delar in all fakta i 10 olika underrubriker: arter, höjd, vikt, utseende, föda, utredning, raser, rödlista, varför den är utrotad och hur ekosystemet skulle påverkas om arten skulle utrotas. Jag har skrivit det mesta om den afrikanska elefanten och om de två noshörningsarterna redan, men har lämnat de två sista underrubrikerna åt sidan då jag vill läsa mera om djuret innan jag skriver om dessa frågor.

Jag har även laddat ner det program som jag tänker skriva boken i och detta program heter Blurb. Jag har redan lite smått börjat lägga in bilder och skriva undertexter till dessa.

En lejon hona i Nairobi National Park, Kenya.

En lejon hona i Nairobi National Park, Kenya. 

 

Vilka djur

Jag har nu bestämt mig för att jag ska skriva om 3 djur i min bok och dessa djur är:

Elefanten som jag även skrev om i mitt förra inlägg.

Noshörningen som jag också skrev om i mitt förra inlägg

Flodhästen är en djurart som är utrotningshotad på grund av människan då de jagas för att få deras kött, elfenben och även för nöjets skull.

 

Jag var på biblioteket idag och lånade två till böcker, en om flodhästar och en om däggdjur i Afrika. Hittade inte boken jag letar efter, Elefantens vita betar, idag heller! Dock hittade jag den anda boken som jag letade efter, Planet zoo: one hundred animals we can’t afford to lose, men det var ingen bok som jag kan ha användning av. De som jag lånade heter:

The kingdon field guide to african mammals av Jonathan Kingdon

Rhinos av Steve och Ann Toon

 

Leta böcker

Idag var jag förbi Stadsbiblioteket där jag införskaffade mig ett lånekort och även började kika efter böcker om djur i Kenya. Jag har hittat två böcker som jag ville låna som heter Elefantens vita betar som är skriven av Staffan Ulfstrand och Planet zoo: one hundred animals we ”can’t afford to lose” av Simon Barnes, men de fanns inte på biblioteket idag så jag ska reservera dem till senare. Dock hittade jag tre andra böcker som jag förhoppningsvis kommer att kunna ha användning av:

 

Safari Kenya av P-O Johansson

Afrikas däggdjur av Kai Curry-Lindahl

Elefanterna jordens pelare av Robert Delort

 

Dessa böcker handlar om olika djurarter i Afrika eller Kenya och av att läsa dessa kommer jag att kunna få en överblick över några av djuren som jag ska skriva om.

 

Jag har nu valt två av djuren som jag ska skriva om i min bok och dessa är elefanten och noshörningen! Varför jag valde elefanterna är eftersom det är en djurart som under en lång tid har varit och är utsatt för utrotning på grund av jakten på elfenbenet. Noshörningarna är också ett utrotningshotat djur där människorna är ute efter deras små, men mycket värdefulla horn.

Projektplan

Bakgrund

Jag har valt att arbeta med utrotningshotade djur. Varför jag vill arbeta med detta område är efter jag bodde i Kenya i ett år och då lärde mig mycket om olika djurarter. De fick mig intresserad av utrotningshotade djur och hur ekosystemet påverkas av att en annan djurart dör ut. När jag bodde i Kenya så fick vi höra från guiderna vilka djur som var hotade av bland annat ”smygjägare” och de berättade hur de påverkade både deras egna art och andra de djuren i ekosystemet negativt. Det jag tänkte arbeta med inom ämnet är alltså hur ekosystemets organismer påverkas av att en djurart dör ut.

Det är savannens ekosystem som jag tänkte rikta in mig på i detta projektarbete och då skriva om de djur jag själv har sett när jag har varit ute på safari och använda mina egna bilder i redovisningen.

 

Syfte, mål och problemlösning

Frågan som jag ska besvara i detta projektarbete är ”Hur påverkas ett ekosystem av att en djurart dör ut?” och då ta reda på vilka djurarter som är hotade och på vilket eller vilka sätt. Sedan tänkte jag fördjupa mig i  hur detta reflekterar över andra djur- och växtarter i det ekosystemet och om/hur deras levnadssätt förändras. Målet är att skriva en bok som ska innehålla djur som är utrotningshotade och som slutmål att få fram vad det är som påverkas och hur i ekosystemet savannen.

 

Genomförande

För att samla information om utrotningshotade djurarter och ekosystem så ska jag läsa böcker och även surfa på Internet. Jag har även tänkt ta kontakt med någon organisation som försöker rädda dessa djur och fråga frågor om vad man kan göra, om det finns någonting, för att sätta stopp för utrotningen. Ett företag som jag tänkte ta kontakt med är till exempel världsnaturfonden WWF (World Wide Fund for Nature). En fördel med att får hjälp därifrån är att min mamma känner en som arbetar där dock så är det svårt att få en intervju med någon som arbetar på detta företag.

Det jag behöver få reda på för att nå målet är information om hur de olika djurarterna är påverkade av utrotning och sedan vilka andra djur som påverkas i deras ekosystem. Denna information kan jag få fram på flera olika sätt och jag tänkte börja med att läsa böcker om vad utrotning är och hur man kan stoppa det och sedan även ta kontakt med min gamla biologilärare som var väldigt involverad i utrotningen bland djur i Kenya.

Jag har bestämt att arbeta själv med detta projekt då jag tror att det blir en roligare och en större utmaning. Att arbeta i grupp hade kanske underlättat arbetet, men jag hoppas att jag ska kunna klara det på egenhand.

De olika momenten i arbetet kommer att ta olika lång tid och jag har därför gjort upp en kalender på vad jag ska göra och även när (om det går) jag ska träffa min handledare, Gunvor.

 

Form av presentation

Jag ska presentera mitt arbete genom att skriva en bok om de utrotningshotade djuren på savannen. Där kommer jag att skriva om dessa djur och sedan även skriva en del som handlar om hur ekosystemet påverkas och vad utrotning av en djurart är.

Att välja ämne

Jag har länge tänk på vad jag ska skriva om i mitt projektarbete och hur jag ska lägga upp det. Jag har nu bott i Nairobi, Kenya, i ett år och vill därför använda mina erfarenheter därifrån till mitt projektarbete. Eftersom Kenya är ett u-land så finns det mycket samhällsfrågor som man kan arbeta med, men eftersom jag går på den naturvetenskapliga linjen så kan jag inte skriva om något i den inriktningen.

Eftersom svälten i Afrika har varit och är ett stort problem i det kenyanska samället så tänkta jag först skriva om detta. Frågeställningen skulle då vara ”Hur påverkar svält kroppen?”. Att skriva om detta i mitt projetabrete skulle jag gärna vilja göra och jag började min research. När jag började försöka få fram information så märkte jag att istället för att få information om svält så kom det fram olika bantnings tips. Tillslut började jag hitta massor med information om svälten och hur det påverkar människan system på olika farliga sätt. Dock blev frågeställningen för stor och jag kände att jag om skulle förminska den så skulle konseptet med att arbeta med Kenya försvinna. Så jag bestämde mig för att byta ämne.

När jag bodde i Kenya så var vi ofta ute på safari där vi såg olika djurarter i alla storlekar och med alla olika temperament. De djur som vi såg i parkerna var ofta utrotningshotade och våra guider berättade gång på gång att de ändå var i stor fara för så kallade ”smygjägare”. Jag tänkte därför skriva en bok om olika utrotningshotade djur i kenya och jag tänkte ha frågeställningen ”Kan de utrotningshotade djuren i Kenya räddas?” eller ”Hur ekosystemet påverkas av att en djurart dör ut”.